تولید بطری شیشه ای با فرآیند اتوماتیک

(Container Glass Manufacture by Automatic Process)

تا نیمه دوم قرن ۱۹ام، بطری شیشه توسط حرکات دست، دمیدن و نهایتا شکل دادن دهانه تولید می شد. بعد از سال ۱۸۵۰، یک فرآیند تولید نیمه اتوماتیک به وجود آمد، اما امروزه فرآیند تولید کاملا اتوماتیک جایگزین آن شده است. امروزه تمامی بطری ها و جار های شیشه ای با دو روش تولید اتوماتیک پرس و دمیدن (Press and Blow) یا دمیدن و دمیدن (Blow and Blow) تولید می شوند.

روش دمیدن و دمیدن ( The Blow and Blow method)

تکه ای از شیشه مذاب شده داخل قالب هایی به نام Blank ریخته می شوند. جریان هوای فشرده به داخل قالب دمیده می شود و مواد مذاب را به انتهای قالب می فشارد تا دهانه یا قسمت انتهایی بطری یا پاچ شکل گیرد. سپس، دوباره از محل دهانه، هوای فشرده به داخل ماده مذاب شیشه دمیده می شود تا فضای داخلی بطری شکل بگیرد و ماده مذاب تا جایی باد شود که شکل قالب را به خود بگیرد. محصول بدست آمده شکل اولیه بطری یا پارچ شیشه ای می باشد، اما ضخامت دیواره آن زیاد است؛ لذا این محصول دوباره حرارات داده می شود و در قالب نهایی قرار گرفته و عمل دمیدن یا مکش روی آن صورت می گیرد تا هم شکل قلب نهایی را به بگیرد و هم دیوار آن به ضخامت قابل قبول برسد. ظروف بدست آمده جهت رفع استرس های بوجود آمده روی سطح شیشه طی فرآیند تولید به کوره پخت برده می شوند و سپس تحت شرایط کاملا کنترل شده سرد می شوند.

1_ ماده مذاب شیشه داخل Blank  ریخته می شود.
2_ با عمل دمیدن، دهانه شکل می گیرد.
3_ هوای تحت فشار از دهانه دمیده می شود و ماده مذاب اولیه را باد می کند.
4_ شکل اولیه بطری تولید می شود.
5_ محصول در قالب نهایی قرار می گیرد.
6_ محصول به شکل نهایی در می آید.
7_ مراحل تولید به پایان می رسد.

15
16

روش تولید پرس و دمیدن

(The Press and Blow method)

تکه ای از مذاب شیشه ای داخل قالب اولیه ریخته می شود و یک پیستون ماده مذاب را به داخل می فشارد تا شکل قالب را به خود بگیرد. مراحل بعدی مشابه آنچه که در روش دمیدن و دمیدن Blow and Blow تشریح شد می باشد.

ماشین های I.S یا واحد مستقل

(Independent Section or Individual Section)

ماشین های I.S هم اکنون تقریبا جایگزین تمام ماشین های پیشین شده اند. دقیقا مشخص نیست که نام I.S برگرفته از نام مخترعان آن Ingle و Smith می باشد یا به دلیل ویژگی اصلی آن ( واحدهای موازی مستقل  با سیستم توزیع مواد مذاب موازی برای هر بخش ) این نام برای این دستگاه ها برگزیده شده است. ماشین های I.S می توانند شامل واحدهای متعددی باشند. ۱۰ و ۱۲ واحد یا حتی ۱۶ به ۲۰+ واحد، از متداول ترین ماشین های امروزی هستند.

این ماشین قادر است با روش های تولید پرس و دمیدن یا دمیدن و دمیدن و تولید دوتایی، سه تایی یا چهارتایی مواد مذاب کار کند. ماشین های مدرن متداول از این نوع، قادرند بیش از ۶۰۰ ظرف شیشه ای در دقیقه تولید کنند.

نمونه محصولات