هیئت مدیره شرکت

heyate odire copy

اعضای هیئت مدیره شرکت:

– دکتر کاوه کریمی رئیس‌ هیئت‌ مدیره
– مهندس علیرضا نطاق مدیر عامل
– مهندس امیر رضی نائب‌ رئیس‌ هیئت‌ مدیره
– دکتر پدرام سمیعی‌ تبریزی عضو هیئت‌ مدیره
– مهندس مجید اسداله‌لهی عضو هیئت‌ مدیره